Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Đinh Văn Thủy

Chức vụ

Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình

Chuyên ngành

BS. CKII Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print