Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Trần Phương Nam

Chức vụ

Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Chuyên ngành

BS. CKII Phẫu thuật Tạo hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print