Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Trịnh Minh Tú

Chức vụ

Phó Trưởng khoa Phục hồi Chức Năng

Chuyên ngành

BS. CKII Phục hồi Chức năng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print