Đơn vị Chấn thương Sọ não

Khoa Chấn thương sọ não được thành lập năm 2010, là đơn vị hợp tác giữa Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print