Hướng dẫn tập cột sống thắt lưng

Trong lúc tập, nếu động tác nào gây đau hoặc tê lan xuống tay hoặc chân thì ngưng tập ngay và thử tập lại vào lúc khác với tầm độ cử động ít hơn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print