Phòng Điều dưỡng

Giới thiệu

Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện Chỉnh Hình và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM, Ban Giám Đốc Bệnh viện đã ký quyết định thành lập Phòng Điều Dưỡng vào ngày 23 tháng 6 năm 2014.
Với phương châm hoạt động là nâng cao chất lượng chăm sóc và mang lại sự hài lòng cho người bệnh, Phòng Điều Dưỡng là phòng chuyên môn nghiệp vụ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành, giám sát về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện.

Liên hệ

Tầng 3 Khu Nội trú Bệnh viện.
Điện thoại: (028) 3869 1468 (Số nội bộ: 320)
Email: phongdieuduongbv1a@gmail.com

Sơ đồ tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ

(Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện)

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hơp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc bệnh viện phân công.

Hoạt động thường xuyên

 • Giao ban Điều dưỡng trưởng khoa và các phòng chức năng 2 lần/ tháng nhằm: Triển khai các kế hoạch Phòng điều dưỡng, lắng nghe ý kiến của các khoa và phản hồi của các phòng.
 • Tổ chức các chương trình tập huấn và tổ chức thi tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên 2020.
 • Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ tuyển dụng, đánh giá tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật viên bố trí và điều động điều dưỡng.
 • Xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh. Quy trình phát triển nhân lực, cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng, nhằm đem lại hiệu quả chăm sóc tốt nhất để phục vụ người bệnh.
 • Xây dựng “Quy trình hướng dẫn thực hành điều dưỡng”
 • Là thành viên trong Hội đồng điều dưỡng Bệnh viện
 • Phối hợp với Liên đoàn lao động quận Tân Bình tổ chức “Hội thi tay nghề Điều dưỡng giỏi quận Tân Bình”
 • Hướng dẫn lâm sàng cho học sinh, sinh viên điều dưỡng, kỹ thuật viên đến thực tập tại bệnh viện.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print