THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2023, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp thuốc gửi báo giá về bệnh viện theo hướng dẫn sau:

Thời gian nhận báo giá: Đến hết  10h00 ngày 02/10/2023 (Thứ 2)

Địa điểm: Phòng B11, Khoa Dược – Trang thiết bị Y tế, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh, 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại liên hệ: 028.38691855 (Line 195) – 0906.604.658 (DS.Nhi)

Hình thức gửi báo giá:

  • File excel gửi Email: Tothau.kd1a@gmail.com với tiêu đề email và file: TÊN CÔNG TY_BÁO GIÁ THUỐC 2023
  • Văn bản giấy bao gồm:
    • Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm tại phụ lục 1)
    • Bản sao Quyết định/ Thông báo trúng thầu (nếu có) của các mặt hàng đã nêu trong bảng chào giá (Bản sao có đóng dấu công ty).

Danh mục thuốc yêu cầu báo giá: gồm 2 gói thầu

Trân trọng kính báo./.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print