Thông báo chiêu sinh lớp điều trị tắc tuyến sữa

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM thông báo chiêu sinh lớp đào tạo: “ĐIỀU TRỊ TẮC, VIÊM, ÁP XE TUYẾN SỮA BẰNG SIÊU ÂM ĐA TẦN SỐ VÀ LASER NĂNG LƯỢNG SINH HỌC” 1. Thời gian tổ chức: 25/01 – 28/01/2021 13h30- 16h30 ngày 25/01/2021 đến 16h30 […]