Viêm gân gót (gân Achilles)

1. Giải phẫu Gân gót là gân của cơ tam đầu cẳng chân. Cơ tam đầu gồm có ba cơ: cơ bụng chân ngoài, cơ bụng chân trong và cơ dép. Gân của ba cơ này chụm lại thành một gân là gân gót hay còn gọi là gân Achilles đây là gân lớn nhất và […]