Bệnh viện 1A thông báo tuyển dụng điều dưỡng 10/2021

Bệnh viện 1A thông báo tuyển dụng Điều dưỡng đa khoa và Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức. Vị trí này dành cho các ứng cử viên tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng mong muốn được làm việc trong môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Đội ngũ điều […]