Sinh hoạt khoa học nhóm tái tạo khớp TP.HCM lấn thứ 118

Ngày 10/12/2022, Bệnh viện 1A đã tổ chức thành công buổi Sinh hoạt định kỳ nhóm tái tạo khớp TP.HCM lần thứ 118. Tại buổi sinh hoạt các bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình, giáo sư, tiến sĩ, đã có dịp gặp gỡ, thảo luận các đề tài khoa học và phuơng pháp điều trị […]