THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THUỐC NĂM 2023

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp thuốc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh gửi báo giá sản phẩm theo Mẫu báo giá […]