Thông báo: Khám và tập Phục hồi chức năng vào Thứ 7 hàng tuần.

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý bệnh nhân, lịch khám bệnh thứ 7 hàng tuần tại Khoa Khám Bệnh của Bệnh viện như sau: Phòng khám: Chấn Thương Chỉnh Hình và Khám Nội Tổng quát, hoạt động tất cả các Thứ 7 hàng tuần, Thời gian: 7h-11h30. Như vậy, Bệnh viện 1A […]