THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có năng kực kiểm định thiết bị y tế tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM gửi báo giá kiểm định các thiết bị sau: 1: Máy gây mê kèm thở số lượng […]