Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Ngô Thị Kim Trinh

Chức vụ

Trưởng Khoa Lão khoa- Đột quỵ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print