Đội ngũ chuyên gia

BS. CKI Lê Thu Hương

Chức vụ

Phó trưởng Khoa Phục hồi chức năng

Chuyên ngành

BS. CKI Phục hồi chức năng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print