Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Huỳnh Ngọc Phúc

Chức vụ

Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình

Chuyên ngành

BS. CKII Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print