Đội ngũ chuyên gia

Cử nhân vật lý trị liệu: Nguyễn Viết Thương

Khoa Phục hồi Chức năng

Chuyên ngành

Cử nhân Vật lý Trị liệu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print