Đội ngũ chuyên gia

BS. Nguyễn Thanh Lương

Chức vụ

Quyền trưởng Khoa Gây mê Hồi sức

Chuyên ngành

Gây mê Hồi sức

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print