Đơn vị Âm ngữ Trị Liệu

Đơn vị chuyên sâu trị liệu ngôn ngữ, huấn luyện chức năng cho trẻ tự kỷ.

Trưởng khoa: Chuyên viên Lê Thị Thanh Xuân

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print