Khoa Dược & Trang thiết bị Y tế

Giới thiệu

Khoa Dược Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Tp.HCM gồm nhiều thành viên đảm bảo cung ứng, cấp phát thuốc có chất lượng đến bệnh nhân và nhiều chức năng khác.

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược và trang thiết bị y tế trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, trang thiết bị y tế có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc, trang thiết bị an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ

  1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu chẩn đoán, điều trị của bệnh viện.
  2. Quản lý, theo dõi việc nhập: trang thiết bị y tế, thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
  3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
  4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
  5. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
  6. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
  7. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
  8. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
  9. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print