Lễ phát động chiến dịch Vệ sinh tay và Giảm thiểu chất thải nhựa năm 2024

Ngày 18/6/2024, Bệnh viện 1A tổ chức buổi Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay và giảm thiểu rác thải nhựa cho toàn bộ nhân viên y tế. Toàn thể đại diện 23 khoa, phòng, bộ phận đã ký cam kết tăng cường vệ sinh tay và giảm thiểu chất thải nhựa với Lãnh đạo bệnh viện nhân dịp hưởng ứng “Ngày vệ sinh tay toàn cầu” và lời kêu gọi của Bộ Y tế về tăng cường thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Việc tổ chức các lớp tập huấn về phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc người bệnh là rất cần thiết nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế trong việc tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tại buổi Lễ phát động, BSCKII. Mai Văn Thu – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã có bài phát biểu về lịch sử hình thành, ý nghĩa thông điệp của chiến dịch vệ sinh tay và các ảnh hưởng của chất thải nhựa đến hệ sinh thái toàn cầu.

BSCKII. Mai Văn Thu – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chia sẻ trong buổi lễ
Các nhân viên y tế đang hướng dẫn quy trình vệ sinh tay đúng cách
Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ phận đang ký cam kết với Ban Giám đốc
Hình ảnh nhân viên y tế thực hiện cam kết vệ sinh tay và giảm thiểu rác thải nhựa
Cán bộ nhân viên Bệnh viện tham dự buổi lễ phát động
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print