TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) TẠI BỆNH VIỆN 1A

Ngày 15/3/2024, Bệnh viện 1A đã tổ chức chương trình tập huấn PCCC cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện. Chương trình được hướng dẫn bới Đội Công an PCCC quận Tân Bình.

Tại buổi tập huấn, đại diện nhân viên từ các khoa/phòng trong Bệnh viện được hướng dẫn về các kiến thức PCCC cơ bản, các tình huống nguy hiễm dễ gặp phải và cách phòng tránh, cách sử dụng bình chữa cháy khi có tai nạn xảy ra, và đã được thực hành chữa cháy trong Bệnh viện.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print