THÔNG BÁO BẢNG GIÁ THU TIỀN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới Quý khách hàng bảng giá thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh, theo Quyết định số 069/QĐ-BVCHPHCN-KTTV áp dụng ngày 19/12/2023)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print