THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì thiết bị y tế với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901); E-mail: chuyen0908@yahoo.com.vn
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố hồ Chí Minh.

– Nhận qua e-mail: tothau.kd1a@gmail.com

  • Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 29 tháng 01 năm 2024 đến 07 tháng 02 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2024.

Nội dung báo giá, vui lòng đọc tại hình ảnh đính kèm hoặc liên hệ Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

Trân trọng thông báo!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print