THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu  mua thiết bị tập nuốt năm 2024 với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901); E-mail: chuyen0908@yahoo.com.vn
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố hồ Chí Minh.

– Nhận qua e-mail: tothau.kd1a@gmail.com

  • Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 20 tháng 3 năm 2024 đến 29 tháng 3  năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  • Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Quý nhà cung cấp vui lòng xem nội dung chi tiết về danh mục hàng hóa và các yêu cầu báo giá tại hình ảnh dưới đây.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ: : Ds. Nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901); E-mail: chuyen0908@yahoo.com.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print