THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Căn cứ theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư y tế năm 2024, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Vật tư y tế gửi báo giá về bệnh viện theo hướng dẫn sau:

Thời gian nhận báo giá: Đến hết 10h00 ngày 17/7/2024 (thứ tư)

 1. Thông tin liên hệ:
 • Bà Nguyễn Thị Chuyền – Khoa Dược Trang thiết bị Y tế
 • Email: tothau.kd1a@gmail.com
 • SĐT: 0902666901

2. Hình thức gửi báo giá:

 • File excel gửi Email: tothau.kd1a@gmail.com với tiêu đề email và file: TÊN CÔNG TY_BÁO GIÁ VTYT năm 2024
 • Văn bản giấy bao gồm gửi về Phòng B12, Khoa Dược – Trang thiết bị Y tế, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
 • Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/7/2024

3. Danh mục VTYT yêu cầu báo giá gồm:

 • Bộ đinh đầu trên xương đùi vít chốt/ lưỡi chốt
 • Bộ đinh nội tủy có chốt

4. Cách thức báo giá:

 • Bảng chào giá (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yTtMrXbV2S70zVwLnZ0rfwwwXNFvEr_K)
 • Bản sao Quyết định/ Thông báo trúng thầu (nếu có) của các mặt hàng đã nêu trong bảng chào giá (Bản sao có đóng dấu công ty).

Trân trọng kính báo./.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print