Thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Máy điều trị khó nuốt 4 kênh của Khoa Phục hồi chức năng

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 98/2021/ NĐ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09/08/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 171 /TTr-KDTTBYT ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Khoa Dược – Trang thiết bị y tế về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Máy điều trị khó nuốt 4 kênh của Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Máy điều trị khó nuốt 4 kênh của Khoa Phục hồi chức năng với nội dung sau:

               – Tên gói thầu: mua Máy điều trị khó nuốt 4 kênh của Khoa Phục hồi chức năng

               – Nhà thầu được chỉ định: Công ty TNHH TTBKT YT Y Việt

        Địa chỉ: H36 – K300 – Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

      – Giá trị gói thầu : 95.000.000 (đồng)

(Bằng chữ:Chín mươi lăm triệu đồng).

        Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

        – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

– Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

        Thời gian: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

        – Danh mục: Phụ lục 1,2 đính kèm.

Điều 2. Nhà thầu được chỉ định phối hợp các bên liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện gói thầu theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhà thầu được chỉ định thầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ theo đúng quy trình quy phạm hiện hành.

         Điều 3. Khoa Dược – TTBYT, Phòng Kế toán tài vụ và các Khoa, Phòng liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print