Đội ngũ chuyên gia

ThS. BS. Hồ Hữu Dũng

Chức vụ

Trưởng Đơn vị Cột sống

Chuyên ngành

ThS. BS. Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print