Đội ngũ chuyên gia

Thầy thuốc ưu tú,Ts.Bs Đỗ Trọng Ánh

Thầy thuốc ưu tú, Ts.Bs CKII

Đỗ Trọng Ánh

Chức vụ

Chuyên gia cao cấp

Chuyên ngành

Ts. Bs CKII. Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print