Đội ngũ chuyên gia

ThS. BS. Trần Thái Học

Chức vụ

Trưởng Khoa Phục hồi Chức Năng

Chuyên ngành

Ths. BS. Vật lý Trị liệu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print