Tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/5/2020, Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận.
Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh là Chi bộ trực thuộc Quận ủy Tân Bình. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng vận động cho Nhân dân, các chỉ số về khám và điều trị bệnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, năm sau cao hơn năm trước (đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ khám bệnh tăng 123.8%, tỷ lệ điều trị nội trú tăng 40%, tỷ lệ số ca phẫu thuật tăng 8%, tỷ lệ điều trị vật lý trí liệu và phục hồi chức năng tăng 30.6%, tỷ lệ chụp X.Quang tăng 59% so với đầu nhiệm kỳ); đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong y học, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm “cà phê sáng”, hội nghị khoa học, hội thảo chuyên đề gắn với công tác chuyên môn; duy trì và tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế như tổ chức Children Action (Thụy Sỹ), Heart and Hope (Switzeland), Project Vietnam Foundation (Hoa Kỳ), Resurge international (Hoa Kỳ), Surgicorps International (Hoa Kỳ); quan tâm cải tạo cơ sở vật chất, mở rộng phạm vị hoạt động, triển khai xây dựng khu điều trị mới, đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại đơn vị, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên, không để xảy ra tình trạng tiêu cực tại đơn vị; quan tâm tạo điều kiện cho các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là “Tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025”, đề ra 08 chỉ tiêu, 02 chương trình và 01 công trình trọng điểm, cùng với 03 nhiệm vụ chủ yếu về thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Trung Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đề nghị Cấp ủy Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác, xây dựng, hoàn chỉnh quy chế theo hướng đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như trong bệnh viện. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, trọng tâm là nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Đỗ Trọng Ánh được tín nhiệm tiếp tục bầu làm Bí thư Chi bộ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Một số hình ảnh tại Đại hội
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print