Đội ngũ chuyên gia

Ths.Bs Ngô Anh Tuấn

Chức vụ

Phó Giám đốc Bệnh viện

Chuyên ngành

Ths.Bs Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print