Đội ngũ chuyên gia

TS. BS. Đỗ Trọng Ánh

Chức vụ

Giám đốc Bệnh viện

Chuyên ngành

TS. BS. CKII Chấn thương Chỉnh hình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print