Từ 01/01/2021tất cả người bệnh đều được hưởng 100% theo mức quy định chi phí khám chữa bệnh bhyt nội trú tại bệnh viện 1a.

TỪ 01/01/2021, KHÔNG CẦN GIẤY THÔNG TUYẾN, TẤT CẢ NGƯỜI BỆNH ĐỀU ĐƯỢC HƯỞNG 100% THEO MỨC QUY ĐỊNH CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN 1A.
Chi phí khám bệnh chữa bệnh luôn là một trong những mối băn khoăn hàng đầu của các gia đình, đặc biệt là các gia định khó khăn về kinh tế. Từ ngày 01/01/2021, trường hợp người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện 1A sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật BHYT (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print