Xưởng chỉnh hình

Xưởng dụng cụ chỉnh hình bệnh viện 1A cung cấp:

  • Nẹp chỉnh hình chất lượng cao
  • Chân tay giả cho người mất chi
  • Dụng cụ chỉnh hình trong chấn thương
  • Ngoài ra, còn cung cấp nhiều loại dụng cụ cho các bệnh lý khác.

Chúng tôi gia công và cung cấp các dụng cụ chỉnh hình chất lượng cao, chân tay giả cho người mất chi và các dụng cụ hỗ trợ chấn thương trước và sau phẫu thuật.

Xưởng chỉnh hình tại Bệnh viện 1A miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn và người có công.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print