Y học thể thao

  • Khám, điều trị, tư vấn phòng ngừa các bệnh lý về cơ xương khớp, điều trị chuyên sâu các chấn thương thể thao, tai nạn lao động, tai nạn giao thông v..v..
  • Đánh giá, thẩm định về mặt sức khỏe đầu vào và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho các vận động viên tại các câu lạc bộ, trường năng khiếu thể thao tại Việt Nam.
  • Điều trị, khám, tư vấn cho các câu lạc bộ, các đơn vị thể thao về chấn thương cơ xương khớp trong huấn luyện, lao động v..v..
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print