Bản công bố: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Xem toàn văn bản công bố tại link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R7hSz-dMjUd0a7qoObF3RjOuo5zT4C1u

Căn cứ Nghị định số 111/2017NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

1: Các ngành, chuyên ngành đào tạo thực hành: Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Nội, Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng, vật lý trị liệu ( Phụ lục 1)

2: Trình độ đào tạo thực hành: cao đằng, đại học, sau đại học ( Phụ lục 1)

3: Số lượng người đào tạo thực hành tối đa ( bao gồm tất cả các trình độ) tại một thời điểm của năm 2018 ( Phụ lục 1)

4: Danh sách người giảng dạy đáp ứng nhu cầu ( Phụ lục 2)

5: Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng ( Phụ lục 2)

6: Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Phụ lục 3).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print