BẢNG GIÁ KHÁM CHỮA BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 1A

Bệnh viện 1A kính gửi tới Quý bệnh nhân bảng giá khám, chữa bệnh có Bảo Hiểm Y Tế áp dụng tại Bệnh viện 1A từ ngày 19/12/2023.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print