THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Trang thiết bị y tế năm 2023 với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901) mail: chuyen0908@yahoo.com.vn
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố hồ Chí Minh.

– Nhận qua email: tothau.kd1a@gmail.com

  • Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 12 tháng 7 năm 2023 đến 25 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  • Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục trang thiết bị y tế:Danh mục đính kèm
  2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 45 ngày sau khi hai bên ký hợp đồng
  4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

+   Lần 1: Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho bên nhà thầu trước 30% trên tổng giá trị hàng hóa của hợp đồng. Trong vòng 14 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực và bên nhà thầu  nộp cho bên chủ đầu tư văn bản đề nghị tạm ứng cùng với chứng thư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng do ngân hàng phát hành với giá trị bằng khoản tiền tạm ứng và thời gian bằng thời gian giao hàng. Bên chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho bên nhà thầu số tiền: 30% tổng giá trị hợp đồng.

     +  Lần 2: Bên chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Bên nhà thầu 70% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu và bên nhà thầu nộp cho bên chủ đầu tư chứng thư bảo lãnh bảo hành 5% giá trị hợp đồng (bản gốc) và tài liệu kèm theo.

Quý nhà cung cấp vui lòng xem chi tiết Danh mục trang thiết bị y tế và mẫu gửi Báo giá tại link này:

https://drive.google.com/drive/folders/1GNFdKYnW0gXq0kYpv6I7dwFTFof5_hxS?usp=sharing

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print