Thông báo slogan chính thức cho bệnh viện, các khoa phòng

Khoa Slogan
Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Kiểm soát chặt chẽ – Sức khỏe nâng cao
Khoa Nội – Phục Hồi Chức Năng Cải thiện chức năng –  Sớm về cộng đồng
Bệnh Nghề Nghiệp Sức khỏe hôm nay –  Niềm tin ngày mai
Khoa Cận Lâm Sàng Nâng cao chất lượng – Tạo dựng niềm tin
Chấn Thương Chỉnh Hình Chăm sóc tận tình – An toàn trên hết
Bàn Chân ĐTĐ Lấy sự hài lòng làm mục tiêu
Gây Mê Hồi Sức An toàn – Hiệu quả – Thân thiện
Chấn Thương Sọ Não An toàn – Chính xác – Tận tình – Hiệu quả
Khoa Khám Bệnh – Cấp Cứu Đón tiếp niềm nở – Phục vụ tận tình
Kế Hoạch Tổng Hợp Kế hoạch tốt – Quy trình chuẩn – Kiểm tra kỹ
Phẫu Thuật Chỉnh Hình Sức khỏe của bạn là niềm vui của chúng tôi
Phục Hồi Chức Năng Điều trị tận tâm – Nâng tầm chuyên nghiệp
Âm Ngữ Trị Liệu Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín.
Slogan bệnh viện:      Tận tình số 1 – Chất lượng hạng A
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print