Cần hiểu đúng về mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Không phải tất cả mọi người có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, kể từ ngày 1.1.2021, bệnh nhân có thẻ BHYT khi đi khám chữa […]