Cần hiểu đúng về mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT

Không phải tất cả mọi người có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh
Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng, kể từ ngày 1.1.2021, bệnh nhân có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, do BHYT đã được thông tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cách hiểu như trên chưa thật sự đúng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, theo quy định tại tiết b, khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, từ ngày 1.1.2021 Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng cho người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
Còn nếu bệnh nhân có thẻ BHYT, nhưng nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến trung ương, mà phải điều trị nội trú, thì bệnh nhân cũng chỉ được hưởng 40% mức hưởng theo quy định.
Với các bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh trái tuyến nếu chỉ cần điều trị ngoại trú, thì vẫn phải tự chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh, kể cả đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh hoặc bệnh viện tuyến trung ương. Riêng trường hợp bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong cả nước, thì sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng quy định cho cả nội và ngoại trú.
Ví dụ, người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có thẻ BHYT, nếu đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trong phạm vi cả nước sẽ được được Quỹ BHYT chi trả 100% mức hưởng quy định cho cả nội và ngoại trú. Nếu người dân đó đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh của TPHCM, Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia BHYT; còn nếu chỉ phải điều trị ngoại trú, người dân đó vẫn phải chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.
Nếu người dân đó đến khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến Trung ương tại TPHCM (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương) mà phải điều trị nội trú thì chỉ được Quỹ BHYT trả 40% chi trả khám, chữa bệnh; còn nếu chỉ phải điều trị ngoại trú, người dân đó vẫn phải chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh.
Như vậy, không phải tất cả mọi người có thẻ BHYT thì sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi khám, chữa bệnh trái tuyến ở các bệnh viện tuyến tỉnh.
Nguồn: https://laodongtre.laodong.vn/doi-song/can-hieu-dung-ve-muc-huong-100-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-865207.ldo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print