Cán bộ công nhân viên Bệnh viện 1A tiêm đủ 2 liều vaccien Astra Zeneca

Ngày 16, 17/06/2021 Bệnh viện 1A đã tiêm mũi 2, vaccine Covid 19-Astra Zeneca cho toàn bộ cán bộ,công nhân viên bệnh viện, hoàn thành đủ 2 mũi tiêm tiêu chuẩn trong phác đồ vaccine phòng chống SARS-COVID19. Theo báo cáo của Public Health England (Anh) cho thấy: 2 liều vắc xin Astra Zeneca có […]

Cán bộ công nhân viên Bệnh viện 1A tiêm đủ 2 liều vaccine Astra Zeneca

TS. BS. Đỗ Trọng Ánh, Giám đốc Bệnh viện 1A, đang được tiêm mũi vaccine Astra Zeneca thứ 2

Ngày 16, 17/06/2021 Bệnh viện 1A đã tiêm mũi 2, vaccine Covid 19-Astra Zeneca cho toàn bộ cán bộ,công nhân viên bệnh viện, hoàn thành đủ 2 mũi tiêm tiêu chuẩn trong phác đồ vaccine phòng chống SARS-COVID19. Theo báo cáo của Public Health England (Anh) cho thấy: 2 liều vắc xin Astra Zeneca có […]