Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học năm 2024

Ngày 25/6/2024, Bệnh viện 1A tiến hành buổi tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học thường niên cho toàn thể nhân viên y tế của Bệnh viện.

Tại buổi tập huấn PGS.TS.BS. Đỗ Văn Dũng, cố vấn cao cấp trường Đại học Y dược TP.HCM đã chia sẻ cho học viên các nội dung như: các bước để thực hiện một đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật; cách báo cáo kết quả một đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật; cách thức thực hiện đúng quy trình, trình hội đồng phê duyệt đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; các kinh nghiệm thực tế trong công tác báo cáo, bảo vệ, ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật các cấp.

Mục đích của buổi tập huấn nhằm giúp nâng cao chất lượng làm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kỹ thuật cho cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện trong thời gian tới, đồng thời tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ với những cán bộ, nhân viên y tế mới tiếp cận thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print