THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua Hóa chất xét nghiệm lần 3 với các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Thông tin liên hệ :

– Ds. Nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901);

– E-mail: tothau.kd1a@gmail.com

  • Hình thức báo giá:

– File excel gửi mail: tothau.kd1a@gmail.com với tiêu đề: TÊN CÔNG TY_BÁO GIÁ VTYT năm 2024

– Văn bản giấy gửi về địa chỉ: Phòng B12, Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh. Gồm:

+Bảng chào giá (theo mẫu đính kèm)

+Tài liệu kỹ thuật của thiết bị y tế

  • Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 17 tháng 5 năm 2024  đến 27 tháng 5 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  • Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2024
  • Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, phí vận chuyển, các yêu cầu khác của bên mời thầu.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa: Vui lòng đọc kỹ nội dung báo giá trong hình ảnh đính kèm
  1. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
  2. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi hai bên ký hợp đồng
  3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày sau khi nhận hàng + hóa đơn.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print