THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm ” Máy hút dịch” , theo TB mời chào giá số 034/TB-BVCHPHCNTPHCM.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print