THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm ” Máy hút dịch” , theo TB mời chào giá số 034/TB-BVCHPHCNTPHCM.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm “Giường y tế đa chức năng model: D01-S”, Theo TB mời chào giá số 030/TB-BVCHPHCNTPHCM ngày 14/9/2023.

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm ” Máy xoa bóp bằng áp lực hơi (Máy nén ép)” , theo TB mời chào giá số 031/TB-BVCHPHCNTPHCM ngày 15/9/2023.