Đội ngũ chuyên gia

Trần Đình Mạnh

Chức vụ

Quản đốc Xưởng chỉnh hình

Chuyên ngành

Dụng cụ chỉnh hình và trợ giúp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print