THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế, Chẩn đoán hình ảnh năm 2023 với các nội dung sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Nguyễn Thị Chuyền (ĐT: 0902666901) mail: chuyen0908@yahoo.com.vn
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố hồ Chí Minh.
 • Nhận qua email: tothau.kd1a@gmail.com
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 09 tháng 8 năm 2023 đến 18 tháng 8 năm 2023
  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2023.
  II. Nội dung yêu cầu báo giá:
 3. Danh mục Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế, Chẩn đoán hình ảnh: Danh mục đính kèm tại link https://drive.google.com/drive/folders/1jFMwZdsLYv9etTPB42mUkU8pVnBW1a8K
 4. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khi hai bên ký hợp đồng
 6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán chuyển khoảng trong vòng 90 ngày sau khi nhận hàng + hóa đơn.

Trân trọng!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print