THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm “Giường y tế đa chức năng model: D01-S”, Theo TB mời chào giá số 030/TB-BVCHPHCNTPHCM ngày 14/9/2023.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print