THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH THẦU

Bệnh viện 1A trân trọng thông báo tới quý nhà cung cấp Quyết định chỉ định thầu rút gọn sản phẩm “Thiết bị tập nuốt”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print